Praktisk rådgivning

Vår innfallsvinkel til rådgivning er å bidra til at våre kunder når sine målsetninger. Hos oss møter du rådgivere som har solid erfaring fra næringslivet og raskt setter seg inn i nye utfordringer. Kombinert med innsikt i regnskapet ditt kan vi se muligheter både for å effektivisere rutiner, kutte kostnader og kanskje til og med øke omsetningen.

Hos våre rådgivere er det analyser av driftsregnskap og effektiv bruk av IT-systemer som bringer fram den store entusiasmen. 

Målet er at du som bedriftsleder skal oppleve oss som en samarbeidspartner som du kan spørre til råds om alle praktiske økonomisk-administrative problemstillinger. Vi kan også fylle rollen som CFO og Controller i korte eller lengre perioder.

Vi ønsker å være den som våre kunder spør til råds i de praktiske utfordringer som enhver bedriftsleder opplever i sin hverdag. Om dere har behov for en CFO i korte eller lengre perioder så ta gjerne kontakt så skal vi forsøke å finne en våre rådgivere som passer inn i deres virksomhet.

Basert på vår kunnskap om IT kan du få hjelp til styrke og forenkle forretningsprosesser. Vi har spesielt god erfaring med integrasjoner med ulike forsystemer som din virksomhet er helt avhengig av for å fungere optimalt.

Hva kan vi gjøre for deg?

 • Forenkling administrative prosesser

 • Spesialtilpassede rapporter

 • Styresekretær

 • Skattefunn søknad

 • Bistand i møter med bank

 • Kalkyle

 • Budsjettering

 • Likviditetsrapporter

 • Integrasjoner mellom IT-systemer

 • Opplæring i IT systemer

 • Kostnadskontroll og analyse

 • CFO for hire