Effektiv regnskapsføring

Våre engasjerte medarbeidere overholder tidsfristene både du og myndighetene setter. På denne måten blir regnskapsføringen forutsigbar og regnskapet et godt oppdatert styringsverktøy.

Informasjonsteknologi bidrar kontinuerlig til mer effektiv regnskapsføring. Vi benytter regnskapssystemet 24SevenOffice. Regnskapssystemet er webbasert og like tilgjengelig for deg som for oss. Dermed blir regnskapet transparent slik at du alltid har fullt innsyn.

Value Accounting automatiserer flest mulig manuelle prosesser. Dette gjør oss mer effektive og kostnadene dine til regnskapsføring lavere.

Web-basert regnskapsføring åpner også for effektivisering av andre, administrative prosesser. Value Accounting har kunnskap om dette.

Vi integrerer de andre systemene dere bruker med 24SevenOffice slik at data bare må bli registrert én gang. Regnskapssystemet kan dessuten overføre data til for eksempel Business Intelligence-systemer (BI) så utbyttet av det verdifulle tallmateriale blir ekstra stort. 

Hva kan vi gjøre for deg?

Regnskap

 • Løpende bokføring

 • Avstemming og dokumentasjon

 • Remittering (betalingsløsning)

 • Purring

 • Fakturering

 • Forbedring av prosesser og rutiner

Lønn og personal

 • Månedlig lønnskjøring

 • Rapportering A-melding

 • Lønnsstatistikk til SSB mv.

 • Bistand ved krav om refusjon av sykepenger

 • Remittering av lønn, skatt og avgifter

Årsavslutning

 • Likningspapirer

 • Årsregnskap

 • Aksjonærregisteroppgave